Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Telefony:
sekretariat (położnictwo) - 87 64 44 276
dyżurka położnych (część ginekologiczna) - 87 64 44 208
blok porodowy - 87 64 44 202
pokój lekarski - 87 64 44 204

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr n. med. Bogusław Falkowski
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Pozostały personel:

Starszy Asystent lek. med. Jolanta Podgrudna
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Starszy Asystent lek. med. Marek Kawka
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Asystent lek. med. Dorota Ruducha

Asystent lek. med. Małgorzata Kamińska

lek. med. Krystyna Zajączkowska
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Położna Koordynująca – mgr Danuta Niedźwiecka - położna, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego