SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Dyrektor Szpitala – mgr inż. Danuta Zawadzka, tel. 87 644 42 84

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej – lek.  Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk, tel. 87 64 44 284

Dział Finansowo-Księgowy – Główny Księgowy – Hanna Klebanowska, tel. 87 64 44 292

Naczelna Pielęgniarka – mgr Anna Kujawska, e-mail:anna.kujawska@spzoz.augustow.pl tel. 87 64 44 280

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych – Kierownik – Marta Maksymowicz, tel. 87 64 44 287

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej – Kierownik mgr Justyna Klebanowska, e-mail:statystyka@spzoz.augustow.pl

w sprawie dokumentacji medycznej proszę dzwonić na numer tel. 87 64 44 278

w pozostałych – tel. 87 64 44 310

Dział Techniczno-Gospodarczy i Zaopatrzenia ze stanowiskiem ds. informatyzacji – Kierownik – inż. Jerzy Mazur, tel. 87 64 44 261, e-mail: jerzy.mazur@spzoz.augustow.pl

Specjalista ds. BHP – mgr inż. Diana Wawiórko, tel. 87 644 43 33

Specjalista ds. PPOŻ – Waldemar Zalewski, tel. 87 644 43 33

Dział Zamówień Publicznych – Kierownik – mgr Anna Liszewska, e-mail: zp@spzoz.augustow.pl tel.87 644 42 59

Sekretariat SPZOZ e-mail:sekretariat@spzoz.augustow.pl  tel. 87 64 44 284

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com