SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Powołanie Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w dniu 23 maja 2018 roku został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE do zadań Inspektora ochrony danych osobowych należą:

1. informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych) i doradzanie im w tej sprawie;

2. monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w SPZOZ Augustów;

3. przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;

4. przeprowadzanie audytów lub nadzór nad audytem zleconym;

5. dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) planowanych operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

6. współpraca z organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt do IOD: iod@spzoz.augustow.pl  mgr inż. Anna Predko-Maliszewska

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów
Klauzula znajduje się pod linkiem

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną
Klauzula znajduje się pod linkiem

Obowiązek informacyjny – rekrutacja pracowników
Obowiązek informacyjny znajduje się pod linkiem

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com