SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Tutaj w godzinach od 18-tej do 8-ej rano w dni powszednie i od 8-ej do 8-ej dnia następnego w niedziele i święta udzielana jest pomoc doraźna pacjentom w przypadkach nagłych zachorowań. Trafiają tu pacjenci z gorączką, bólami kończyn, katarem, biegunką, bólami brzucha , wzrostem ciśnienia, drobnymi urazami, ugryzieniami przez kleszcza itp. Nie powinno się tu leczyć i diagnozować chorób przewlekłych. Pacjenci trafiający do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zaliczają się zwykle do grupy segregacji oznaczonej kolorem zielonym, gdzie czas na uzyskanie świadczenia zdrowotnego wynosi w założeniach ogólnych 16-godzin( w założeniach przyjętych przez SP ZOZ w Augustowie- do 8-u godzin).
W przypadku rozpoznania przez lekarza dyżurnego nocnej i świątecznej opieki stanu nagłego zagrożenia życia, pacjent jest przekierowywany do SOR.

 

NFZ

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWI TECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• telefonicznie,
• a w przypadkach medycznie uzasadnionych — w domu pacjenta.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:
• nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym
• uszczerbkiem na zdrowiu,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły
• spodziewanej poprawy
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie
• wpłynąć na stan zdrowia.

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego — 112 lub 999.

 

NFZ

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy (w całej Polsce), może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy) albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki POZ

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
• zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
• infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
• bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
• bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
• biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
• zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
• nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
• zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej — wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać

• wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
• recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
• rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
• skierowania do specjalisty.

———————————————————————————————

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są w Ambulatorium szpitalnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego.
Dyżury w Ambulatorium pełni jednocześnie 2 lekarzy, zgodnie z grafikiem.
Wizyty świadczone przez SPZOZ w Augustowie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  mogą być zgłoszone w następujacej formie:

  •     telefonicznie po numerem 87 64 44 300,
  •     osobiście,
  •     za pośrednictwem osób trzecich.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu pacjenta są pełnione przez Przychodnię Pielęgniarsko-Położniczą NUTRIX Elżbieta Makowska, ul. Kościuszki 5a, 16-300 Augustów od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do 8.00 dnia następnego.
Proszę dzwonić pod telefony: 501 641 995 lub 516 93 93 84.

Wykaz pielęgniarek obsługujących dany teren:
Elżbieta Makowska – Augustów,
Agata Karpińska – Bargłów Kościelny,
Małgorzata Boetzel, Elżbieta Pokropowicz – Płaska.

Dyrektor SPZOZ w Augustowie
Danuta Zawadzka

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com