SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Oddziały

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Katarzyna Andruszewicz-Słomska – specjalista chorób zakaźnych, specjalista I° z chorób wewnętrznych

Starszy Asystent: lek. Zuzanna Prejs – specjalista chorób zakaźnych, specjalista I° z chorób wewnętrznych

Młodszy Asystent: lek. Andrei Karonchyk – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca: mgr Karolina Sokołowska

Telefony
Gabinet Lekarski 87 64 44 250
Dyżurka Pielęgniarek 87 64 44 348
Pielęgniarka Koordynująca 87 64 44 249
Izba Przyjęć 87 64 44 266

Profil schorzeń i leczonych w oddziale pacjentów obejmuje głównie choroby zakaźne przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i układu moczowego, choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego, zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze dotyczące skóry i błon śluzowych, choroby wątroby.
Zapewniamy zgodny z obowiązującymi wymogami standard leczenia. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń zgodnie z profilem oddziału. Prowadzimy promocję zdrowia poprzez propagowanie korzystnych dla zdrowia zachowań , szczepień , zajmujemy się profilaktyką chorób zakaźnych. Chorzy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z rodziną (o ile nie ma przeciwwskazań sanitarnych).
Celem oddziału jest stworzenie warunków wykorzystujących wszystkie dostępne środki, wiedzę i umiejętności zespołu, osiągalne metody diagnostyczne i lecznicze aby pomóc chorym i umożliwić im szybki powrót do zdrowia.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com