SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Oddziały

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Wioletta Tomaszycka – Bednarczyk – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Lekarza Kierującego: lek. Iwona Bobrowicz-Klatt – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii

Starszy Asystent: lek. Dzmitry Sajdak – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii

Starszy Asystent: lek. Jerzy Ignatowicz – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz rezydent: lek. Emilia Bednarczyk

Pielęgniarka Koordynująca: Małgorzata Piątek

Telefony
Gabinet Lekarski 87 64 44 345
Dyżurka Pielęgniarek 87 64 44 264
Pielęgniarka Oddziałowa 87 64 44 279

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na parterze budynku głównego w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jest to jednostka wieloprofilowa, lecząca dorosłych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz najciężej chorych z dysfunkcją najważniejszych dla życia układów i narządów. W skład zespołu lekarskiego wchodzą specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany, profesjonalny i miły zespół pielęgniarski. Na wyposażeniu Oddziału znajduje się nowoczesny sprzęt wysokiej jakości: respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania. Oddział cieszy się bardzo dobrą opinią wśród innych tego typu w regionie jak również pacjentów i ich rodzin.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com