SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania

„Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie”

Zadanie dotyczy zakupu 238 sztuk aparatury i sprzętu medycznego na niżej wymienione jednostki organizacyjne: Oddział chirurgii ogólnej, Gabinet endoskopowej diagnostyki onkologicznej, Blok operacyjny, Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG), Dział Rehabilitacji oraz inne oddziały.

Całkowity koszt inwestycji – 1.493.880,40 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 1.000.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 290.415,81 PLN

Aparatura i sprzęt medyczny zakupiony w ramach zadania:

Lp Treść FV Ilość
1 Macerator do utylizacji basenów i kaczek 6
2 Zestaw endoskopowy 229 – ZINTEGROWANY SYSTEM ARTROSKOPOWY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 1
3 Aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem Samsung HS50 1
4 Aparat USG z kolorowym Dopplerem Samsung HS50 1
5 FISIOTEK 3000G z programowalnym pilotem – (Szyna CMP) 1
6 Aparat do elektrokoagulacji do gabinetu zabiegowego, gastroskop z torem wizyjnym, Kolonoskop, Myjka do endoskopów, Zestaw do endoskopowego usuwania ciał obcych, Ssak do endokopów, Koagulacja z argonem 7
7 SOLIS60C Lampa zabiegowa sufitowa- 2 szt. 2
8 Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa, Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych 2
9 Stół zabiegowy do gabinetów zabiegowych – 2 szt. 2
10 Defibrylator, Kardiomonitor prosty – 2 szt., Aparat EKG 4
11 Szafka przyłóżkowa 100 szt., Podnośnik pacjenta 6 szt. 106
12 Pompa infuz. strzyk. AGILIA SP MC – 2 szt. 2
13 Lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna 1
14 ACTI-APARAT DO PODCIŚNIENIOWEJ TWRAPII LECZENIA RAN – ACTI V.A.C. 1
15 Łóżka szpitalne z materacami – 100 szt.. 100
16 Zestaw do edoskopowego pobierania wycinków i do polipektomii 1
RAZEM APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY 238

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu augustowskiego oraz turystów odwiedzających teren północno-wschodniej polski, poprzez kompleksowe doposażenie SP ZOZ w Augustowie w niezbędny sprzęt medyczny, pozwalający zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie jednostki.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com