SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania

Zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. Wielofunkcyjnego aparatu RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich wyposażony w dwa detektory i wyposażenie dodatkowe.

Całkowity koszt inwestycji – 1.298.500,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 1.298.500,00 PLN

W ramach dofinansowania został zakupiony:
Wielofunkcyjny aparat RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich wyposażony w dwa detektory i wyposażenie dodatkowe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com