SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania

„Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy dźwig towarowo-osobowy bezobsługowy w budynku SP ZOZ w Augustowie”

Całkowity koszt inwestycji – 294.954,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 216.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 73.115,00 PLN

Wkład własny SP ZOZ w Augustowie – 5.839,00 PLN

W ramach projektu został wymieniony dźwig towarowo-osobowego na nowy dźwig towarowo-osobowy bezobsługowy w budynku SP ZOZ w Augustowie w ramach umowy nr 01/11/ZP/2017 na dostawę fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com