SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania

„Doposażenie szpitala w postaci zakupu sprzętu i aparatury medycznej do wszystkich komórek organizacyjnych”


Całkowity koszt inwestycji – 1.137.749,91 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 910.199,93 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 205.028,22 PLN

Wkład własny SP ZOZ w Augustowie – 22.521,76

Aparatura i sprzęt medyczny zakupiony w ramach zadania:

Lp Data umowy Nazwa sprzętu
1 13.12.2017 Lampa zabiegowa
Materace przeciwodleżynowe – 4 sztuki
2 11.12.2017 Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej
3 11.12.2017 Inkubator noworodkowy
4 13.12.2017 Aparat do znieczulenia z pełnym monitorowaniem 2 sztuki
Aparat do ogrzewania pacjenta 2 sztuki
Kardiomonitor 5 sztuk
Respirator stacjonarny
Defibrylator 2 sztuki
Aparat EKG
Aparat EKG
Aparat EKG
5 13.12.2017 Respirator transportowy
Wideolaryngoskop
6 11.12.2017 Analizator parametrów krytycznych
7 11.12.2017 Przyłóżkowy aparat RTG
8 13.12.2017 Ssak próżniowy – 6 sztuk
Ssak elektryczny – 2 sztuki
9 13.12.2017 Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych
10 13.12.2017 Kardiomonitor
Pulsoksymetr 4 sztuki
11 11.12.2017 Rejestrator Holtera EKG
12 13.12.2017 Pompa infuzyjna 4 sztuki
Pompa infuzyjna 2 sztuki
13 11.12.2017 Wideolaryngoskop
14 13.12.2017 Piła do cięcia gipsu
15 13.12.2017 Skaner naczyniowy do obrazowania żył
16 13.12.2017 Aparaty do elektroterapii – 2 sztuki
17 14.12.2017 Zadanie nr 2 (aparat do nastawiania złamań kości nadgarstka i przedramienia)
18 14.12.2017 Aparat KTG
19 19.12.2017 Lampa operacyjna bezcieniowa podwójna
20 19.12.2017 Stół operacyjny
21 23.12.2017 Pompy infuzyjne
22 15.12.2017 System bezprzewodowego przyzywania osób
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com