SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania

„Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie”

Całkowity koszt inwestycji – 204.820,59 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 199.979,20 PLN

Wkład własny SP ZOZ w Augustowie – 4.841,39 PLN

Sprzęt, aparatura medyczna i środki ochrony osobistej zakupione w ramach

zadania:

Wyszczególnienie Liczba sztuk
I Środki ochrony osobistej
1. Półmaski o klasie filtra FFP3 100
2. Gogle 200
3. Przyłbice 20
II Środki do dezynfekcji
III Środki do intensywnej terapii
1. Specjalistyczne łóżka na intensywną terapię wraz z materacami przeciwodleżynowymi i wagą 1
2. Respirator 1
3. Kardiomonitor 1
4. Ssaki elektryczne 2
IV ECMO
V Środki do transportu chorego
1. Kapsuła do transportu chorych 1
2. Wózek do transportu w pozycji siedzącej 1
3. Wózek do transportu pacjentów na leżąco 1
VI Aparatura do diagnostyki laboratoryjnej
VII Ewentualnie inne potrzeby
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com