SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania

„Przystosowanie pomieszczeń do instalacji tlenowej w związku z COVID-19”

Całkowity koszt inwestycji – 50.939,09 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 50.939,09 PLN

W ramach dofinansowania przystosowano pomieszczenia SP ZOZ w Augustowie do instalacji tlenowej w związku z COVID-19

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com