SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Projekt nr LT-PL-4R-291 „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” realizowany jest w ramach umowy 1S-263 z dnia 28.07.2020 roku

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Projekt jest realizowany z partnerem z Druskiennik. Budżet projektu wynosi 973 500,32 EURO, natomiast budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie jako Lidera projektu wynosi:

 

Wydatki w projekcie

Wydatki w projekcie LT-PL-4R-291

2 226 604,41 PLN

Dofinansowanie UE – 85%

1 549 193,27 PLN

Wkład własny

677 411,13 PLN

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny został pokryty z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Augustowski.

Projekt był realizowany od 01.01.2021 roku przez 18 miesięcy.

 

Projekt rozpoczął się od konferencji otwarcia w Augustowie gdzie partnerzy z Litwy i Polski wysłuchali wykładów medycznych i uczestniczyli w panelu dyskusyjnym. Następnie w części miękkiej projektu odbyły się wspólne szkolenia personelu u obydwu parterów.

 

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizację działu fizykoterapii oraz Poradni Rehabilitacyjnej za kwotę 840,000,00 PLN.

Zakupiono kompletne wyposażenie, niezbędne meble oraz aparat RTG

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, miedzy innymi (szyny do ćwiczeń kończyn, aparaty do elektroterapii i laseroterapii, komorę do suchych kąpieli, atlas, bieżnię i rower treningowy, ławki i stoły rehabilitacyjne, orbitrek, Terapuls, drabinki, schody, lampy) za kwotę 475.995,00 PLN.

Dla zapewnienia sprawnej rejestracji i kompleksowej dokumentacji medycznej zostały zakupione komputery i drukarki, oraz zmodyfikowano oprogramowanie rehabilitacji, aby podłączyć dział fizykoterapii i poradnię rehabilitacyjną do szpitalnego systemu HIS.

W dziale rahabilitacji pracuje 11 osób, w tym 1 lekarz, 6 magistrów fizjoterapii i 4 techników fizjoterapii, godziny pracy od 800 do 1800.

*Budżet Projektu w EURO – Kurs przeliczenia na PLN 4,70

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com