SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Od kwietnia 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Augustowie wraz z Polikliniką w Alytusie realizuje projekt pn. „Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług” nr LT-PL-3R-245. – Łączny koszt projektu 382599,67 EUR, dofinansowanie 325209,71 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Interreg Polska – Litwa. Realizowany od kwietnia 2019 do sierpnia 2020

Celem projektu jest zwiększenie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami w celu opracowania zintegrowanych i wysokiej jakości usług publicznych w obszarze Programu. Realizacja projektu pozwoli na polepszenie warunków leczenia pacjentów w obu placówkach oraz zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska Szpital w Augustowie zakupi nowy sprzęt medyczny. Przedsięwzięcie będzie też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami partnerów projektu, a pracownicy obu instytucji skorzystają ze szkoleń dostosowanych do ich potrzeb.

Realizacja projektu to doskonała możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników oraz szansa na poprawę warunków pobytu pacjentów i warunków pracy personelu obu instytucji.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com