SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie realizuje projekt WND-RPPD.06.02.00-20-007/15 pt. „Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny”. Wartość projektu wynosi 1 316 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wynosi 90 %.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny” zostały zakupione następujące aparaty medyczne :

Nr zadania

Nazwa urządzenia Ilość sztuk

1

Aparat rtg kostno – płucny wraz z adaptacją pomieszczeń

1

2

Zestaw do histeroskopii

Zestaw tor wizyjny

1

3

Aparat do znieczulenia ogólnego

1

4

Respirator

1

5

Pompy infuzyjne

6

6

Kardiomonitor modułowy

1

7

Kolonoskop

1

8

Echo serca

1

9

Kardiomonitor

4

10

Ekg

4

11

Ssak

4

12

Rektoskop

1

13

Holter ciśnieniowy

2

14

Holter ekg

2

15

Polarus laser – scaner

1

16

Aparat do terapii impulsowo – laserowej

1

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com