SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie realizuje projekt WND-RPPD.06.02.00-20-014/09 pt. : „Podniesienie zdolności SPZOZ w Augustowie do świadczenia procedur w zakresie diagnostyki, leczenia i zabiegów ratujących życie dzieci i dorosłych”. W jego ramach podpisano umowy na dostawę aparatury medycznej. Wartość projektu wynosi 2 550 933,99 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wynosi 2 295 840 zł.

Obecnie trwa procedura przetargowa mająca wyłonić Wykonawcę na modernizację instalacji klimatyzacji sal operacyjnych – dostawa i montaż urządzeń.

Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej “Podniesienie Zdolności SPZOZ w Augustowie do świadczenia procedur w zakresie diagnostyki, leczenia i zabiegów ratujących życie dzieci i dorosłych”. W ramach umowy o finansowanie UDA-RPPD.06.02.00-20-014/09-00 realizowana jest modernizacja instalacji klimatyzacji sal operacyjnych – dostawa i montaż urządzeń w SPZOZ w Augustowie. Wartość projektu wynosi 451400,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wynosi 406260,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje , że w ramach projektu  „ Podniesienie zdolności SPZOZ w Augustowie do świadczenia procedur w zakresie diagnostyki, leczenia i zabiegów ratujących życie dzieci i dorosłych”,  zostały zakupione następujące aparaty medyczne:

 

 1. Wielofunkcyjny stacjonarny aparat ucyfrowiony RTG wraz z torem wizyjnym
 2. Aparat RTG z ramieniem C
 3. USG ginekologiczne
 4. Videogastroskop
 5. Videokolonoskop
 6. Myjka automatyczna do   endoskopów
 7. Bronchofiberoskop z torem     wizyjnym
 8. Tor wizyjny do laparoskopii, artroskopii, histeroskopii
 9. Diatermia elektrochirurgiczna
 10. Wiertarka chirurgiczna z osprzętem
 11. Kardiomonitory – 5 szt.
 12. Defibrylatory – 2 szt.
 13. KTG
 14. Łóżka reanimacyjne – 4 szt.
 15. Łóżko porodowe
 16. Stół do wyciągu kręgosłupa
 17. Nóż harmoniczny
 18. Aparat do znieczuleń
 19. Respirator – 2szt.
 20. Hemofiltr
 21. Lampa do fototerapii
 22. Pompa infuzyjna – 15 szt.
 23. Ssak chirurgiczny – 5 szt.

Została też wykonana Instalacja i modernizacja związana z system wentylacyjno-klimatyzacyjnym na bloku operacyjnym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – 3 165 779,36zł

 KWOTA DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU EUROPEJSKIEGO – 2 658 926,44zł

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com