SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo Informacyjne

Okres realizacji projektu: 2011 – 2014r.

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie i Powiat Augustowski uczestniczą w realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
Projekt ma za zadanie poprawę jakości i dostępności do publicznej służby zdrowia, upowszechnić elektroniczny obieg dokumentacji i unowocześnić systemu informacji medycznej. Aby zrealizować te cele, trzeba zinformatyzować zakłady opieki zdrowotnej  i udostępnić usługi elektroniczne mieszkańcom województwa podlaskiego.W tym celu planuje się przeprowadzenie złożonego procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia (szpitali) skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych.

Cele projektu wyróżnione z perspektywy zdrowia publicznego:
– stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów planowania leczenia,
– stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów podejmowania decyzji,
– stworzenie narzędzi niezbędnych do zracjonalizowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia,
– możliwość uzyskania z jednostek ochrony zdrowia biorących udział w projekcie maksymalnie jednolitej informacji (statystycznej, poglądowej).

W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do rutynowych wskaźników oraz wymiana informacji między jednostkami, co przyczyni się do praktycznego wdrożenia w życie idei społeczeństwa informacyjnego.

Narzędzia udostępnione w ramach budowanego systemu służyły będą między innymi komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.

Powyższe cele planuje się osiągnąć poprzez budowę:
– systemu– integratora regionalnego,
– systemów HIS lub integratora lokalnego w celu wymiany danych, jeśli jednostki ochrony zdrowia nimi dysponują i jest potwierdzona możliwość integracji oraz wdrożeniu następujących modułów dla wszystkich jednostek:
– Ruch Chorych,
– Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
– część szara-zarządcza,
– portalu tematycznego dla pacjenta.

Partnerami projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” jest 39 podmiotów:

Województwo Podlaskie jako Lider porozumienia

Dziesięć powiatów z Województwa Podlaskiego:
Powiat Augustowski, Powiat Bielski, Powiat Grajewski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński, Powiat Siemiatycki, Powiat Sokólski, Powiat Wysokomazowiecki

27 zakładów opieki zdrowotnej i jedna spółka prawa handlowego:
– Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
– Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
– Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. Dr. St.Deresza w Choroszczy
– Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła w Suwałkach
– Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Dzieci i Młodzieży
– Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach
– Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
– SPZOZ – Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
– SPZOZ – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
– SPZOZ – Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
– SPZOZ w Augustowie
– SPZOZ w Bielsku Podlaskim
– SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej
– SPZOZ w Hajnówce
– SPZOZ w Mońkach
– SPZOZ w Sejnach
– SPZOZ w Siemiatyczach
– SPZOZ w Sokółce
– Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela w Grajewie
– Szpital Ogólny w Kolnie
– Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
– Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
– Szpital Wojewódzki  im. S. K.Wyszyńskiego
– Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ – w Łomży
– Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach
– Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku

 Wartość budżetu: 61 975 063,08 zł z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE, zaś 15% pochodzić będzie ze środków własnych partnerów projektu.

Opracowano na podstawie:

http://si.wrotapodlasia.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com