SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Projekt numer: WND-RPPD.05.01.00-20-020/09.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt dotyczy nabycia usług budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie. Termomodernizacja zgodnie z audytami energetycznymi obejmuje wymianę instalacji centralnego oraz prace dociepleniowe wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach: budynku głównym, pawilonie leczniczo-zabiegowym oraz budynku przychodni specjalistycznych.

Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

 “Inwestycje w termomodernizacje zespołu budynków oraz odnawialne źródła energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie”w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.05.01.00-20-020/09-00 z dnia 27.08.2010 roku

 W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

1. Sporządzenie audytu energetycznego budynków,

2. Sporządzenie audytu solarów słonecznych,

3. Sporządzenie projektu budowlanego,

4. Sporządzenie aktualizacji audytu energetycznego,

5. Docieplenie wraz z wymianą stolarki okiennej pawilonu leczniczo-zabiegowego,

6. Wymiana instalacji c.o. w pawilonie leczniczo-zabiegowym,

7. Docieplenie budynku głównego i przychodni lekarskich

8. Nabycie solarów wraz z instalacją,

9. Wymiana instalacji c.o. w budynku głównym i przychodni.

Wartość projektu wynosi 2 222 287,23 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wynosi 1 514 758,85 zł

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 06.09.2011 roku.

Zakończenie finansowe realizacji projektu 30.11.2011 roku.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com