SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie realizuje projekt pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie”. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DSC08559 new

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Realizacja projektu istotnie podniesie jakość i dostępność do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, które przeciwdziałają głównym powodom zgonów w województwie za pomocą transportu lotniczego. Skróceniu ulegnie czas reakcji systemu na nagłe zdarzenia, zmniejszy się również współczynnik śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych. Co ważne, budowa lądowiska pozwoli podnieść jakość życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie oraz podnieść atrakcyjność inwestycyjną regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

Celem głównym projektu jest budowa lądowiska dla śmigłowców Pogotowia Lotniczego i poprawa dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ratujących życie.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

– zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom urazowym, z udarami, chorobami układu krążenia, kobietom w ciążach zagrożonych, noworodków w systemie ratownictwa medycznego

– skuteczniejsze działanie oddziałów zabiegowych szpitala

– ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy

– poniesienie bezpieczeństwa pacjentów

– podniesienie jakości świadczonych usług medycznych

– udrożnienie systemu ratownictwa, zniwelowanie obciążeń systemu.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 064 775,77 zł.

Koszty kwalifikowalne: 979 726,72 PLN

Dofinansowanie: 832 767,11 zł.,  85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2018 r.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com