Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Informacje dodatkowe

Lekarz kierujący oddziałem

lek. med. Katarzyna Andruszewicz-Słomska

specjalista II° chorób zakaźnych, specjalista I° z chorób wewnętrznych

Starszy Asystent

lek. med. Zuzanna Prejs

specjalista II° chorób zakaźnych, specjalista I° z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę pielęgniarek

mgr Karolina Sokołowska

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski

87 64 44 250

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 348

Profil schorzeń i leczonych w oddziale pacjentów obejmuje głównie choroby zakaźne przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i układu moczowego, choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego, zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze dotyczące skóry i błon śluzowych, choroby wątroby.

Zapewniamy zgodny z obowiązującymi wymogami standard leczenia. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń zgodnie z profilem oddziału. Prowadzimy promocję zdrowia poprzez  propagowanie  korzystnych dla zdrowia zachowań , szczepień , zajmujemy się profilaktyką chorób zakaźnych. Chorzy mają możliwość  bezpośredniego kontaktu z rodziną (o ile nie ma przeciwwskazań sanitarnych).

Celem oddziału jest stworzenie  warunków wykorzystujących wszystkie dostępne środki, wiedzę i umiejętności zespołu, osiągalne metody diagnostyczne i lecznicze aby pomóc chorym i umożliwić im szybki powrót do zdrowia.