Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony:
dyżurka pielęgniarska - 87 64 44 264
pokój lekarski - 87 64 44 345

lekarz kierujący oddziałem – lek. med. Wioletta Tomaszycka - Bednarczyk
specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

zastępca lekarza kierującego oddziałem - starszy asystent lek. med. Iwona Bobrowicz-Klatt

specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Starszy Asystent lek. med. Dzmitry Sajdak

specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Starszy Asystent lek. med. Jerzy Ignatowicz

specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca – Małgorzata Piątek

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na parterze budynku głównego w sąsiedztwie Izby Przyjęć. Jest to jednostka wieloprofilowa, lecząca dorosłych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz najciężej chorych z dysfunkcją najważniejszych dla życia układów i narządów. W skład zespołu lekarskiego wchodzi czterech specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany, profesjonalny i miły zespół pielęgniarski. Na wyposażeniu Oddziału znajduje się nowoczesny sprzęt wysokiej jakości: respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania. Oddział cieszy się bardzo dobrą opinią wśród innych tego typu w regionie jak również pacjentów i ich rodzin.