Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Oddział Położniczo – Ginekologiczny Szpitala w Augustowie od maja 2021 r. przyjmuje wszystkie pacjentki ciężarne, pacjentki do porodu i ginekologicznych zabiegów operacyjnych.

Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Pediatryczny, oraz Poradnia Położniczo – Ginekologiczna nie są oddziałami hybrydowymi, leczą pacjentów „niecovidowych”.

Pracownicy oddziałów zaszczepieni są przeciwko Covid 19 trzecią dawką.

Sprawa: przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022


Sprawa: przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022.

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia wpłynęło 7 ofert:

1. Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z o.o. w Suwałkach – koszt badania
sprawozdania za rok 2021 – kwota 11.070,00 złotych brutto, za rok 2022 – kwota 11.070,00 złotych brutto,

2. Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. z o.o. z Krakowa - koszt badania sprawozdania za rok 2021 – kwota 13.284,00 złotych brutto plus doliczenie rzeczywistych kosztów dojazdu oraz noclegów wykonawców,

3. LEXUS AUDIT Spółka z o.o. z Krakowa – koszt badania sprawozdania 12.300,00 złotych brutto za każdy rok obrotowy.( zaliczka 40% płatna w terminie 7 dni od daty podpisania umowy),

4. Bilans-Rewid-Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi – Marian Rogowski Warszawa i Wasilków – koszt brutto 9.840,00 złotych, 


5. „O-Dan” Danuta Irena Okuńska Augustów – koszt badania za rok 2021 15.990,00 brutto, za rok 2022 - 17.220,00 brutto,

6. GRUPA KPW Łódź - koszt badania 12.300,00 brutto

7. POL-TAX Sp. z o.o. Warszawa - koszt badania 11.070,00 złotych brutto

Danuta Zawadzka
Dyrektor SP ZOZ w Augustowie

Komunikat dot. SARS-CoV-2

REJESTRACJA DO PORADNI SZPITALNYCH: tel. 87 64 44 297
PUNKT POBRAŃ WYMAZU SARS-COV2: tel. 87 64 44 266
PUNKT SZCZEPIEŃ: tel. 87 64 44 300
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY: tel. 87 64 44 200, 87 64 44 320
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOWTNA : tel. 87 64 44 300
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO : tel. 87 64 44 298

Oddział wewnętrzny SPZOZ w Augustowie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Realizację świadczeń pacjentom internistycznym zapewniają szpitale ościenne z oddziałami chorób wewnętrznych.

Oddział obserwacyjno-zakaźny i oddział dziecięcy SPZOZ w Augustowie realizują świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz zakontraktowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z zachowaniem ich bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W oddziałach: ginekologicznym i położniczym, chirurgii urazowo-ortopedycznym i chirurgii ogólnej będą realizowane świadczenia zakontraktowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z zachowaniem ich bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostyczne w SPZOZ w Augustowie funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Zapraszamy wszystkich na szczepieniaZapraszamy wszystkich na szczepienia


Duża dostępność szczepionki Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Rejestracja pod numerem 876444300 i 876444298