SPZOZ Augustów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowiearta na WordPressie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12

Tel/fax. (087) 64 44261


OGŁOSZENIE

SP ZOZ w Augustowie ogłasza zapytanie ofertowe odnośnie wycinki drzew znajdujących się na posesji Szpitala, ul. Szpitalna 12, tj.:

Zapytanie ofertowe obejmuje wycinkę czterech sztuk drzew wraz z odsprzedaniem drewna uzyskanego z wycinki oraz uprzątnięcie terenu po wycince.

    1. Sosna zwyczajna – obwód pnia – 152 cm,
    2. Sosna zwyczajna – obwód pnia – 152 cm
    3. Sosna zwyczajna – obwód pnia – 180 cm,
    4. Sosna zwyczajna – obwód pnia – 187 cm,

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przed przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

Od zaproponowanej ceny wykonania zadania zostanie odjęta wartość pozyskanego drewna, w minimalnej kwocie netto 120 zł/m3 plus doliczony podatek VAT.

Oferty proszę składać do dnia 11 grudnia 2023 roku na adres e-mail: sekretariat@spzoz.augustow.pl lub w formie pisemnej w budynku administracji SP ZOZ w Augustowie, pokój nr 3.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com