Komunikat NFZ dot. Uprawnień pacjentów posiad. upraw. kombatanckie

Przedstawiam informacje na temat poszczególnych grup pacjentów uprawnionych do korzystania ze świadczeń poza kolejnością jak również korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 - osoby posiadające uprawniania kombatanckie przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w drodze decyzji administracyjnej
na podstawie przepisów. Osobom tym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych wydaje zaświadczenie.
 - członkowie Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadając Legitymację członka Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej zawsze posiadają uprawniania kombatanckie, a co za tym idzie mogą korzystać ze specjalnych uprawnień w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane legitymujące się odpowiednio: książeczką inwalidy wojennego - wojskowego o symbolu ZUS Rw-51. Dokument ten wystawia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pacjenci posiadający legitymacje wydaną przez ZUS o symbolu ZUS Rw-52 nie posiadają prawa do świadczeń poza kolejnością. Osoby represjonowane winny zatem, chcąc skorzystać z uprawniania do leczenia poza kolejnością, przedstawić inny dokument, np. zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich.
 - działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Działaczce opozycji antykomunistycznej  oraz osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymują z Urzędu legitymacje potwierdzającą uzyskany przez nich status.
 - osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzesze i Związek Socjalistycznych Republik Radzickich. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnienia osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 - żołnierze zastępczej służby wojskowej, tj. żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach, w zakładach rud uranu i batalionach budowalnych oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

 Zarówno żołnierze, górnicy jak i cywilne niewidome ofiary działań wojennych posiadają także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, jest w przypadku żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych zaświadczenie o uprawnieniach żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz w przypadku cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

W załączeniu przedstawiam pismo Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wzorami dokumentów potwierdzających uprawniwnia.

Zapraszamy wszystkich na szczepieniaZapraszamy wszystkich na szczepienia


Duża dostępność szczepionki Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Rejestracja pod numerem 876444300 i 876444298Punkt pobrań wymazu SARS COV-2 oraz rejestracja

Punkt pobrań wymazu (PCR) w kierunku COVID-19 przy SPZOZ w Augustowie przyjmuje pacjentów posiadających zlecenie:

  • na badanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
  • na badanie wystawione przez lekarza lub felczera, którzy udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • na badanie wystawione przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • na badanie wystawione przez inspekcję sanitarną
  • wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • przed przyjęciem do domu pomocy społecznej
  • przed przyjęciem do hospicjum
  • przed przyjęciem do stacji dializ.

Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz: 87 64 44 266 (czynny w godzinach 10:00 - 12:00)

Dni/godziny przyjmowania pacjentów: pn-ndz 10:00-12:00

Augustów, ul. Szpitalna 12 (wymazy pobierane są w białym kontenerze znajdującym się obok wejścia na oddział obserwacyjno-zakaźny- wjazd od ulicy Konopnickiej)

Osoby chcące wykonać wymaz komercyjny (ABBOT) np. przed wyjazdem za granicę proszone są o bezpośredni kontakt z laboratorium NovaLab pod numerem tel. 87 64 44 257. 

04 czerwca (piątek) Szpital pracuje jak w niedzielę i święta.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że Szpital w dniu 4 czerwca 2021 r. - piątek będzie pracował tak jak w niedzielę, święta i dni wolne od pracy z powodu oddania dnia za 1 maja 2021 r. - sobota Święto Pracy

Podstawa art. 130 KP
Danuta Zawadzka
Dyrektor SP ZOZ w Augustowie

Wznowienie działalności szpitala

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18.05.2021 r. SPZOZ w Augustowie wznawia z dniem 20.05.2021 r. działalność w oddziałach zabiegowych, tj. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Zapraszamy Pacjentów.