Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Informacje dodatkowe

Lekarz Kierujący Oddziałem

lek. med. Mirosław Kruszewski

specjalista IIº z ortopedii i traumatologii, specjalista II° z organizacji ochrony zdrowia

Z-ca lekarza kierującego oddziałem

lek. med. Adam Leszczyński

specjalista IIº z chirurgii urazowo-ortopedycznej

Starszy Asystent

lek. med. Adam Budnik

specjalista IIº z ortopedii i traumatologii

Starszy Asystent

lek. med. Marcin Olechowski

specjalista IIº z ortopedii i traumatologii

Młodszy Asystent

lek. med. Paweł Bacharewicz

w trakcie specjalizacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej

Młodszy Asystent

mgr Sławomir Olechowski

mgr rehabilitacji

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę pielęgniarek

mgr Cecylia Fiedorowicz

 

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski

87 64 44 230

 

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 232

 

 

 

 

Zakres działania oddziału obejmuje:

  • kompleksowe leczenie urazów i złamań,
  • operacyjne leczenie wad nabytych narządów układu ruchu,
  • protezopalstykę stawów biodrowych z uzyciem cementu oraz techniką bezcementową,
  • artoskopową diagnostykę zmian pourazowych i schorzeń stawów kolanowych,
  • mozaikowe przeszczepienie chrząstki stawowej kolana,
  • nowoczesną rekonstrukcję uszkodzonych więzadeł krzyżowych stawów kolanowych z wykorzystaniem małoinwazyjnej techniki artroskopowej.