Nocna i świateczna opieka zdrowotna

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są w Ambulatorium szpitalnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego.
Dyżury w Ambulatorium pełni jednocześnie 2 lekarzy, zgodnie z grafikiem.
Wizyty świadczone przez SPZOZ w Augustowie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  mogą być zgłoszone w następujacej formie:

  •     telefonicznie po numerem 87 64 44 300,
  •     osobiście,
  •     za pośrednictwem osób trzecich.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu pacjenta są pełnione przez Przychodnię Pielęgniarsko-Położniczą NUTRIX Elżbieta Makowska, ul. Kościuszki 5a, 16-300 Augustów od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do 8.00 dnia następnego.
Proszę dzwonić pod telefony: 501 641 995 lub 516 93 93 84.

Wykaz pielęgniarek obsługujących dany teren:
Elżbieta Makowska, Jolanta Kopańko, Halina Czyżewska - Augustów,
Agata Karpińska - Bargłów Kościelny,
Małgorzata Boetzel, Elżbieta Pokropowicz - Płaska.
 

Dyrektor SPZOZ w Augustowie
Danuta Zawadzka