ZO Aktualne

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename Size
explore subfolder image Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej projektu
A Microsoft Word file Wzór umowy.docxDownload Preceding File Preview the file 159.66 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_strona.docxDownload Preceding File Preview the file 163.48 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_ zał.nr 1_specyfikacja strony internetowej.docxDownload Preceding File Preview the file 160.41 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docxDownload Preceding File Preview the file 159.18 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_zał. nr 3_formularz ofertowy.docxDownload Preceding File Preview the file 159.54 KB
A Microsoft Word file informacja o ofertach dodatkowych_stronawww.docxDownload Preceding File Preview the file 14.38 KB
A Microsoft Word file informacja z otwarcia ofert_stronawww.docxDownload Preceding File Preview the file 16.54 KB
explore subfolder image Zapytanie ofertowe na wykonanie spotow reklamowych i artykulow prasowych
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_spot (produkcja i emisja oddzielnie).docxDownload Preceding File Preview the file 165.94 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_zał. nr 1_SZOP.docxDownload Preceding File Preview the file 160.24 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docxDownload Preceding File Preview the file 160.08 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe_zał. nr 3_formularz ofertowy.docxDownload Preceding File Preview the file 160.57 KB
explore subfolder image Zapytanie ofertowe w ramach projektu Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwiazku z zagrozeniem spowodowanym przez koronowirusa SARS-CoV - 2 na terenie wojewodztwa podlaskiego
A Microsoft Word file Analizator parametrów krytycznych.docxDownload Preceding File Preview the file 13.54 KB
A Microsoft Word file Aparat USG.docxDownload Preceding File Preview the file 18.44 KB
A Microsoft Word file CS NOWA.docxDownload Preceding File Preview the file 82.47 KB
A Microsoft Word file Defibrylator.docxDownload Preceding File Preview the file 11.08 KB
A Microsoft Word file Formularz ofertowy.docxDownload Preceding File Preview the file 22.51 KB
A Microsoft Word file Formularz ofertowy_ porawione.docxDownload Preceding File Preview the file 38.68 KB
A Microsoft Word file Fumigator-opis kryteriów___Nowy Dokument programu Microsoft Word (2)-1.docxDownload Preceding File Preview the file 13.9 KB
A Microsoft Word file Fumigator.docxDownload Preceding File Preview the file 8.48 KB
A Microsoft Word file INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_ III_ programu Microsoft Word.docxDownload Preceding File Preview the file 18.56 KB
A Microsoft Word file INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_II_do 15.06_które wpłynęły_ programu Microsoft Word.docxDownload Preceding File Preview the file 15.21 KB
A Microsoft Word file INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_które wpłynęły_ programu Microsoft Word.docxDownload Preceding File Preview the file 14.6 KB
A Microsoft Word file Informacja.docxDownload Preceding File Preview the file 15.38 KB
A file of unknown type Sprostowanie.odtDownload Preceding File 15.02 KB
A Microsoft Word file Ssaki.docDownload Preceding File Preview the file 31.5 KB
A Microsoft Word file Sterylizatornia.docxDownload Preceding File Preview the file 44.76 KB
A Microsoft Word file Zmiana opisu aparatu USG.docxDownload Preceding File Preview the file 30.12 KB
A Microsoft Word file informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docxDownload Preceding File Preview the file 17.3 KB
A Microsoft Word file ponowne _Zapytanie ofertowe dostawa sprzetu _poprawa sytuacji COVID-19 (14).docxDownload Preceding File Preview the file 29.33 KB
A Microsoft Word file zamiana _Zapytania ofertowe.docxDownload Preceding File Preview the file 31.76 KB
A Microsoft Word file zmiana_iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_które wpłynęły_ programu Microsoft Word.docxDownload Preceding File Preview the file 14.78 KB
A Microsoft Word file zmiana_terminu (2).docxDownload Preceding File Preview the file 12.54 KB
A Microsoft Word file zmiana_terminu.docxDownload Preceding File Preview the file 12.41 KB
A Microsoft Word file zmiana_terminu_dostawy_sprzetu.docxDownload Preceding File Preview the file 12.98 KB
A compressed ZIP file zmiana zakresu rzeczowego 3_zp_2020.zipDownload Preceding File Preview the file 11.6 KB
A Microsoft Word file zmiana zakresu rzeczowego w zadaniu ii8 zakup sprzetu wraz z montazem do centralnej sterylizatorni.docxDownload Preceding File Preview the file 13.18 KB
A Microsoft Word file Łóżka szpitalne.docxDownload Preceding File Preview the file 11.61 KB
explore subfolder image montaz_instalacji_wentylacji_mechanicznej
An Adobe Acrobat file Izolatka OIT.pdfDownload Preceding File Preview the file 777.78 KB
A Microsoft Word file Program funkcjonalno-uzytkowy.docxDownload Preceding File Preview the file 20.49 KB
A Microsoft Word file Zapytanie ofertowe.docxDownload Preceding File Preview the file 22.03 KB
A file of unknown type wyjasnienie.odtDownload Preceding File 14.37 KB
An Adobe Acrobat file zakazny.pdfDownload Preceding File Preview the file 877.38 KB
explore subfolder image z 8.X.2020 Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia on–line
A file of unknown type Informacja z otwarcia ofert (2).odtDownload Preceding File 133.52 KB
A Microsoft Word file ZAPYTANIE OFERTOWE warsztaty on-line_Augustów.docxDownload Preceding File Preview the file 205.53 KB
A Microsoft Word file Zalacznik_nr_5_Wykaz_osób.docxDownload Preceding File Preview the file 153.66 KB
A Microsoft Word file Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz oferty (1).docxDownload Preceding File Preview the file 154.75 KB
A Microsoft Word file Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań.docxDownload Preceding File Preview the file 152.46 KB
A Microsoft Word file Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docxDownload Preceding File Preview the file 154.07 KB
A Microsoft Word file Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Projekt umowy 30.10.2019zmiany umowy.docxDownload Preceding File Preview the file 158.18 KB
A Microsoft Word file informacja z otwarcia ofert_warsztaty on-line.docxDownload Preceding File Preview the file 14.71 KB
A Microsoft Word file Popr. umowa_01-07-2020.docxDownload Preceding File Preview the file 19.89 KB