O Szpitalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prowadzi działalność leczniczą w formie lecznictwa zamkniętego – 161 łóżek w oddziałach szpitalnych i  lecznictwa otwartego - poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w sześciu poradniach specjalistycznych. SPZOZ w Augustowie zabezpiecza także mieszkańców powiatu augustowskiego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Łączny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje 21 zakresów medycyny. SPZOZ w Augustowie zatrudnia lekarzy specjalistów zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia, jest także wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, dzięki czemu zapewnia szeroką diagnostykę i opiekę nad pacjentami. Każdy oddział szpitalny jest przystosowany do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń zgodnie z profilem swojej działalności. Ponadto pacjenci SPZOZ w Augustowie mają pełen dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań inwazyjnych układu krążenia.

W ostatnich latach większość oddziałów i sale chorych przeszły remont i zostały zmodernizowane.

W tzw. pawilonie znajdują się:

  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (parter)  - 15 łóżek
  • Oddział Pediatryczny (I piętro) - 15 łóżek
  • Oddział Chorób Wewnętrznych (II piętro odcinek żeński, III piętro odcinek męski) - 50 łóżek

 W budynku głównym:

  • Izba przyjęć i Ambulatorium (parter)
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (parter) - 6 łóżka
  • Oddział  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (I piętro) - 20 łóżek
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy - 5
  • Oddział Chirurgii Ogólnej (II piętro) - 30 łóżka
  • Blok Operacyjny (II piętro) - 4 stoły operacyjne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy (III piętro) - 15 łóżek i 5 łóżek neonatologicznych


Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzony jest w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie (nazwa skrócona SPZOZ). Zakład został powołany z dniem 01 września 1997 r. Zarządzeniem nr 37/97 Wojewody Suwalskiego z dnia 02 kwietnia 1997r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, zmienionym zarządzeniem nr 97/97 Wojewody Suwalskiego z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie przekształcenia ZOZ w Augustowie. Organem założycielskim do dnia 31.12.1998 roku był Wojewoda Suwalski. W wyniku reformy administracyjnej kraju z dniem 01.01.1999 r. organem założycielskim sprawującym nadzór nad Zakładem jest Powiat Augustowski.

Dane kontaktowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
tel. 87 644 42 84, fax: 87 643 34 19
REGON 790317038   NIP 846-13-75-707

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prowadzi działalność leczniczą w formie lecznictwa zamkniętego – 155 łóżek w oddziałach szpitalnych i  lecznictwa otwartego - poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w sześciu poradniach specjalistycznych. SPZOZ w Augustowie zabezpiecza także mieszkańców powiatu augustowskiego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Łączny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje 21 zakresów medycyny. SPZOZ w Augustowie zatrudnia lekarzy specjalistów zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia, jest także wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, dzięki czemu zapewnia szeroką diagnostykę i opiekę nad pacjentami. Każdy oddział szpitalny jest przystosowany do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń zgodnie z profilem swojej działalności. Ponadto pacjenci SPZOZ w Augustowie mają pełen dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań inwazyjnych układu krążenia.