Odpowiedzi na pytania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Więcej informacj w dziale Zamówienia Publiczne.

Modyfikacja odpowiedzi nr 10 - właściwa odpowiedź na pytanie brzmi:

Odp. Zamawiający informuje, że na zewnątrz budynku zamontowane są kolektory słoneczne o wartości 363 240 zł i klimatyzacja o wartości 155 750 zł. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100 000,00 PLN