Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Więcej informacji w dziale Zamówienia Publiczne --> Więcej informacj w dziale Zamówienia Publiczne.

Zamiawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 25 września 2012 r. godz 1050, a termin otwarcia ofert na dzień 25 września 2012r. godz. 1100