Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - OC

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Więcej informacji - kliknij tutaj.