Gazy medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na gazów medycznych. Więcej informacji w Dziale  Zamówienia Publiczne -> Aktualne.