Dostawa implantów do uzupełniania ubytków chrzestno - kostnych

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postepowania przetargowego na dostawę implantów do uzupełniania ubytków chrzęstno - kostnych. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.