Dostawa energii elektrycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.