Dostawa aparatury medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na zakup defibrylatora, kardiomonitora modułowego, videogastroskopu z procesorem obrazu i automatyczną myjnią endoskopową, kolonoskopu, myjni dezynfektor, autoklawu, bieżni wysiłkowej i terapulsu. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.