Usługi pralnicze

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie usług pralniczych. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.