Dostawa energii elektrycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o wszcześciu procedury przetargowej na dostawę energii elektrycznej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.