Dostawa energii elektrycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opeki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania na dostawę energii elektrycznej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.