Dostawa analogowego aparatu RTG do zdjęć kostno - płucnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę analogowego aparatu RTG do zdjęć kostno - płucnych. Więcej informacji w Zamówienia Publiczne - Aktualne.