Aktualizacja dokumentacji w postępowaniu 11/ZP/2014

Informujemy, że została zaaktualizowana dokumentacja w postępowaniu przetargowym 11/ZP/2014. Jednocześnie prosimy o uwzględnienie zmiany metrażu drzwi w pozycji 24 przedmiaru.