Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku głównego SPZOZ w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku głównego SPZOZ w Augustowie. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.