Usługi żywienia, utrzymania czystości, prace pomocowe przy pacjencie, transport wewnątrzszpitalny i obsługa techniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu procedury przetargowej na usługi żywienia pacjentów, utrzymania czystości, prace pomocowe przy pacjencie, transport wewnątrzszpitalny i obsługa techniczna. Więcej w Zamówienia Publiczne. Aktualne.