Wywóz nieczystości stałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wywóz nieczystości stałych. Więcej w Zamówienia Publiczne.Aktualne.