Zmiana terminu składania ofert

Dotyczy postępowania przetargowego znak 3.ZP.2014: zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12 lutego 2014 r. godz 1100, a termin otwarcia ofert na dzień 12 lutego godz. 1110 .