Dostawa materiałów opatrunkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę materiałów opatrunkowych. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.