Dokumentacja projektowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji przetargowej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.