Świadczenie na potrzeby SPZOZ w Augustowie usług pralniczych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonywanie usług pralniczych dla poszczególnych jednostek Szpitala przy wykorzystaniu urządzeń pralniczych i transportu wykonawcy