Udzielenie kredytu w wysokości 645 000 zł

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania na udzielenie kredytu dla SPZOZ w Augustowie w wysokości 645 000 zł. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.