Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.