Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie leków

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę leków. Więcej w Zamówienia Publiczne Aktualne.